Наукова методична проблема школи.

"Формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації учня в суспільстві в контексті нової української школи"

МЕТОДИЧНА СЛУЖБА ШКОЛИ

Метою методичної роботи в школі є ріст рівня педагогічної майстерності вчителя й педагогічного колективу. Мета методичної служби школи : підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя й педагогічного колективу; надання дійової допомоги вчителям, класним керівникам у розвитку їх майстерності, як комплексу професійних знань, навичок та умінь для створення оптимальних умов всебічного розвитку учнів у сучасній школі. Керує цією роботою методична рада, діяльність якої регламентується ґрунтовно розробленим планом роботи.

Нова українська школа

25 жовтня 2017 року проведено семінар-круглий стіл вчителів початкових класів "Формування коммунікативної компетентності учнів".

Під час обговорення піднімались питання компетентностей учнів початкових класів, шляхи їх формування. Вчителі ділилися практичним досвідом та шукали шляхи розв'язання проблем, що виникають під час освітнього процесу.

23 жовтня 2017 року в сзш № 16 відбулась педрада-аукціон педагогічних ідей "Наступність у навчанні та вихованні п'ятикласників як умова реалізації безперервної освіти".

В ході педради педколективом були з'ясовані труднощі, з якими стикаються п'ятикласники протягом адаптаційного періоду.

Як підсумок були вироблені єдині вимоги до організації роботи п'ятикласників з метою полегшення адаптаційного періоду.

Засідання методичної ради

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ

У ШКОЛІ СТВОРЮЄТЬСЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ДОРАДЧИЙ КОЛЕГІАЛЬНИЙ ОРГАН – ПЕДАГОГІЧНА РАДА. ПЕДАГОГІЧНА РАДА РОЗГЛЯДАЄ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ І МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, ПЛАНУВАННЯ ТА РЕЖИМУ РОБОТИ ШКОЛИ. ЦЕ ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ, ЩО ДОСЛІДЖУЄ І НАЦІЛЮЄ ПЕДКОЛЕКТИВ НА ПІДНЕСЕННЯ ЯКОСТІ Й ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, СТИМУЛЮЄ РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОЖНОГО ВЧИТЕЛЯ, РІСТ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, СПРИЯЄ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ.

ДЛЯ РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ВЧИТЕЛІВ В ОСЯГНЕННІ НОВОГО, СТИМУЛЮЮЧИ ЇХ ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ДОСЛІДЖУЮЧИ ОКРЕМІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ В ШКОЛІ, СТВОРЕНІ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ:

«КРЕАТИВНЕ НАВЧАННЯ»

«ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ»

 

 

«ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК В НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ»