ОДНІЄЮ З НАЙЕФЕКТИВНІШИХ ФОРМ РОБОТИ Є МЕТОДИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ

 

В ШКОЛІ ДІЮТЬ 5 МЕТОДИЧНИХ ОБ`ЄДНАНЬ ТА ПРОБЛЕМНИЙ СЕМІНАР ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

 

   

МЕТОДИЧНЕ ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ.

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МО «УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЯК ЗАСІБ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТВОРЧОГО ВИБОРУ Й САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ»

МЕТОДИЧНЕ ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МО «ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ТА ПРАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ КОМП`ЮТЕРНИХ ТХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ НА РІВНІ, ДОСТАТНЬОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ І ПРОФЕСІЇ, САМОРОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ, БАГАТОМОВНОЇ ТА ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТОСТІ»

МЕТОДИЧНЕ ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОГО ТА СУСПІЛЬНО – ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ.

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МО «РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС; ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ»

МЕТОДИЧНЕ ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ХУДОЖНЬО – ЕСТЕТИЧНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО НАПРЯМКУ.

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МО «РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ»

МЕТОДИЧНЕ ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ, ІНФОРМАТИКИ. 

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МО «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ТОЧНИХ ДИСЦИПЛІН»

ПРОБЛЕМНИЙ СЕМІНАР ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МО «СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ НАВЧАННЯ , ЗА ЯКИХ УЧНІ УСПІШНО НАВЧАЮТЬСЯ, РОЗВИВАЮТЬ СВІЙ ІНТЕЛЕКТ І ГОТОВІ ДО ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ»